Vrienden worden met Groningen Centraal!

Wij stellen uw steun bijzonder op prijs en de partij heeft die ook hard nodig!Op dit moment besteden we ons geld aan de verkiezingscampagne Provinciale Staten 2015.

Wij hebben grote idealen en om die te realiseren hebben wij middelen nodig. Wat u kunt bijdragen helpt Groningen enorm!

U kunt uw bijdrage storten op rekeningnummer NL10INGB0006734162 ten name van Vrienden van Groningen Centraal! onder vermelding van donatie.

Dank u wel!