Waarom Groningen vergelijken met Luxemburg?

Luxemburg heeft nagenoeg dezelfde opervlakte als Groningen met ongeveer hetzelfde aantal inwoners.

Toch heeft Luxemburg niets meer van waarde in de grond sinds de winning van ijzererts is gestopt en is toch het rijkste land van Europa. Dat is niet altijd zo geweest. Tot midden 19de eeuw was Luxemburg een arm bosrijk gebied. Toen werd er ijzererts gevonden en kwam de staalindustrie op. Tegelijkertijd maakte de uitvinding van kunstmest landbouw op deze arme grond mogelijk. Het winbare ijzererts is nu op, maar met de opbrengsten heeft Luxemburg haar economie ontwikkeld tot één van de meest succesvolle ter wereld. De kracht ligt in effectieve samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven.

Groningen drijft op gas, kan dus veel en veel rijker zijn dan Luxemburg maar is zo’n beetje het armste gebied van Europa. Hoe kan dat en hoe gaat Groningen Centraal! de situatie net zo maken in Groningen als Luxemburg nu heeft?

Eerst waarom het zo gekomen is …

Dat heeft te maken met 65 jaar PvdA-beleid. De PvdA roept wel vaak er voor ‘de arbeiders’ te zijn, maar inhoudelijk laten ze dat niet zien.
Grondslag van veel handelen van de PvdA is, wat men noemt, ‘regentesk’ handelen. Regentesk wil zeggen “Ik bepaal voor u, omdat ik meen DAT U DAT ZELF NIET KAN”. De PvdA heeft dus niet zoveel vertrouwen in de medemens … Ze hebben behoefte aan AFHANKELIJKE kiezers.
Ofwel, als de Groninger 65 jaar lang te horen heeft gekregen dat ‘hij het zelf niet kan’ dan gaat een mens daar wellicht ook in geloven. Het is deels de reden van het zich ‘slachtoffer’ voelen en de daaruit voortkomende neerslachtigheid van veel Groningers.
Maar Groningers kunnen het prima zelf!

Een ander gevolg van 65 jaar PvdA-beleid is dat men gewoonweg niet wil dat het goed gaat met ‘de arbeiders’. “Wat zegt u?”, hoor ik u vragen, “Maar de PvdA zegt toch dat ze voor ons opkomen?”. Het antwoord is dat ze dit inderdaad roepen, MAAR NIET WILLEN! Immers, als de kiezers uit ‘arbeiders’ bestaat, de Armen\de Alochtonen\etc, dan wil een partij toch niet dat het daarmee goed gaat? Immers, dan lopen de kiezers van die partij op dat moment weg naar een andere partij waarbij zij zich dan beter voelen aansluiten.

Wat is het gevolg van het regenteske en afwachtende van 65 jaar PvdA-beleid in Groningen?
Wel, als de partij wel zegt dat ze opkomen voor de belangen van ‘de arbeiders’ maar hier liever niet naar willen handelen dan ga je iets krijgen zoals overduidelijk te zien is geweest met het Factory Outlet Centre (FOC), zeg maar een toekomstige Bataviastad. Dit door bijvoorbeeld te uitgebreide regelgeving in te voeren waaraan bedrijven zich dienen te houden. Dit is er de reden van dat de eigenaren van het FOC hebben aangegeven uiteindelijk maar liever niet zich te willen vestigen in Groningen en zijn toen vertrokken naar een plek waar dit er allemaal niet zo streng aan toe gaat (Assen). Het FOC is slechts maar één voorbeeld van velen en we hadden er veel banen mee kunnen genereren … De PvdA wil geen samenwerking tussen overheid en bedrijven waar goede resultaten uit voort kunnen komen, maar een subsidie-staat die door eigen bestuurders gecontroleerd wordt. Zo vallen er veel baantjes te verdelen.

Het grote excuus in deze van een partij als de PvdA (maar geldt voor alle linkse partijen) is dat zij de ‘kleine winkelier’ graag willen beschermen. Hoe zou Groningen Centraal hier mee om zou gaan?
Wij gaan met hen in overleg om te komen tot een oplossing die ook voor de kleine ondernemer prettig zal uitpakken. Het is nu eenmaal inherent aan de open markt economie en dus ook het ondernemen dat veranderingen in het bedrijvenaanbod erbij hoort. Internet is ook een bedreiging voor winkeliers.

Maar als twee partijen zich bereidwillig opstellen gelooft Groningen Centraal! dat hier prima uit te komen is. Nieuwe tijden eisen nieuwe ondernemingen. Wellicht wil die kleine ondernemer zich ook wel vestigen in het FOC en zal Groningen de kosten voor deze verhuizing voldoen of wellicht geeft de kleine ondernemer aan te willen stoppen, of zich puur willen richten op de lokale markt en waarde toevoegen door meer service. Ook dan zullen we alles in het werk stellen om deze ondernemers in staat te stellen zich aan te passen, zowel financieel als bedrijfsmatig. Ontwikkelingen laten zich niet keren door een ‘nee’ van de PvdA. Dat is wensdenken.

Verder geeft de PvdA altijd aan ‘zeer veel voor Groningen te doen, omdat men hier veel uitkeringen heen heeft gebracht’. Maar zijn mensen eigenlijk wel zo blij met die uitkering? Behalve voor de AOW dient men voor nagenoeg de overige uitkeringen vernederende procedures te volgen, vele intakegesprekken te moeten doen, men mag veel niet want ‘moet beschikbaar blijven voor de arbeidsmarkt’, samenwonen\gehuwd mag ook al niet want zelfs met een Aow word je dan gestraft met 50% afname van een van beide uitkeringen en ga zo maar door … Uitkeringen werken niet! Veelal krijgt men ook net niet voldoende waardoor velen komen in een toestand van veel piekeren, grote zorgen en heel veel stress. Mensen voelen zich niet in staat hun eigen lot te beïnvloeden. Dat is geestdodend.

En hoe doet men dit in Luxemburg?

Wel, we leven nu in een snel veranderende maatschappij. De internetmaatschappij zoals deze wel eens genoemd wordt. Door het internet concentreren zich bepaalde onderdelen van de economie zich. Zo hebben we een groot financieel hart in Londen (en nog een beetje in Parijs), het politieke centrum bevindt zich in Frankfurt en alles voor de hardware van pc’s bevindt zich in Silicon Valley. Luxemburg heeft hierop juist en goed geanticipeerd door een sterk ondernemersklimaat te creëren. Eentje dat zeer uitnodigend is voor bedrijven. Zonder al te veel vestigingsregels, met een prima belastingklimaat, et cetera. Bedrijven ervaren het als ‘makkelijk’ en ‘uitnodigend’ daar hun bedrijf te vestigen en doen dat dus ook! De overheid controleert en stuurt niet alleen, zoals de Groningse PvdA wil maar stimuleert en in de plannen waarin men echt gelooft doet de overheid gewoon mee. De lijnen naar beslissers zijn uiterst kort. Dat zou in Groningen prima kunnen maar het gebeurt niet.

En naast dit alles hebben wij goed uitgewerkte ideeën over andere goede fiscale en ondernemingsgerichte regelgeving waardoor Groningen het rijkste gebied van Europa, zo niet de wereld kan worden. Deze geven we nu nog niet prijs, maar gelooft u ons maar dat wij die hebben!

Samengevat:

Door een uitnodigend ondernemersklimaat door vestigingsregelgeving te mijden en een gunstig fiscaal klimaat te creëren voor bedrijven zal er al automatisch meer werkgelegenheid komen.
Door een goede financiële , industriële en kennis-markt op te richten is Groningen uitstekend in staat Luxemburg voorbij te streven als rijkste gebied van Europa.

Verder zal Groningen op andere fiscale gebieden een zeer uitnodigend karakter krijgen voor de particulieren en bedrijven die waarde toevoegen aan Groningen. Door samen te werken kan veel waarde voor alle partijen naar Groningen gebracht worden.

Afhankelijk van de veiligheidssituatie kan met een voorzichtig beleid voldoende aardgas-opbrengst binnengebracht worden om de overgang van Groningen van achterstandsgebied met hoge werkloosheid en achtergestelde bevolking naar een welvarend land te ondersteunen. Zoals in Luxemburg ijzererts geen rol meer speelt terwijl de welvaart nog steeds groeit, kan de Groningse economie prima blijven groeien zonder gasbaten. De kernen van deze toekomstige groei zijn al aanwezig in de Universiteit en het Universitair Medisch Centrum.

GRONINGERS DOEN HET NU ZELF!