Waarom wij sympathiseren met Limburg

Er is tot 1974 steenkool gewonnen uit sommige delen van Limburg door de Nederlandse staat. Hiervoor moesten soms wel kilometers lange gangen onder de grond gegraven worden om bij het bruine goud te komen.

Na 1974 werden deze mijnen gesloten omdat het Gronings gas een veel makkelijker winmethode was en ja, het bracht meer geld op. De mijnschachten werden afgesloten en daarmee was het gedaan ….. tot de eerste huizen begonnen te verzakken.

Het bleek dat het gehele gangenstelsel ineen zakte doordat deze nimmer opgevuld gebleken. De staat had gewoon een houten bord voor een mijnschachtingang geplaatst nadat deze gesloten werd en meer niet. Deze gangen stortten in of ‘klapten’ dicht door de immense druk van de bovengelegen grondlaag. De huizen die er bovenop gebouwd waren zakten mee met veelal desastreuze gevolgen.

Later zijn sommige mijnschachten gevuld met water om instorting te voorkomen. Echter, na enige tijd lekte dit weg en kwamen de schachten alsnog ‘droog’ te staan. Instorting volgde dan met verzakkende huizen en veel ander leed.

Het trieste is dat er een verjaringstermijn gold van dertig jaar. Dus na dertig jaar na 1974 nog last van schade aan het huis door deze verzakkingen? Dan jammer, maar er wordt niets meer vergoed. Nu nog bevinden zich hierdoor vele mensen en gezinnen zich in de ellende. Ook zij ervaren de machteloosheid die vele Groningers nu ondervinden .…

Omdat wij Groningers in de jaren van de steenkoolwinning mede van deze grondstofwinning genoten hebben en de inwoners van deze dorpen nu nog de hinder ervan ondervinden, kunnen wij Groningers ons sterk invoelen (door onze eigen leed dat hier zeer op lijkt) en gaat Groningen hen financieel steunen in het schadeherstel van deze gevolgen. Groningen Centraal! stelt dan ook dat Groningen aan Limburg, en dan met name de dorpen die hedentendage nog veel hinder ondervinden van de steenkoolwinning tot aan 1974, elk jaar 1% van de gasopbrengsten met een maximum van 100 miljoen zal schenken ter opbouw van de steenkoolwinningschade.

GRONINGERS DOEN HET NU ZELF!