Duurzame energie

  We gaan vol voor duurzaam!

Met het beleid van Groningen Centraal! zal er vol ingezet gaan worden op duurzame energie. Niet alleen heeft dit grote voordelen voor het milieu, maar ook voor de portemonnee van de Groningse burger. Geen elektriciteitsrekening meer en een schonere omgeving.

Groningen Centraal! wil het voorbeeld van de omliggende landen volgen daar waar Nederland nu nog sterk achterloopt. Daar waar de automobielindustrie veel bepaalt in Duitsland, zo doet de Shell dat in Nederland in de vorm van het tegenhouden van de energietransitie. Wij gaan hier verandering in brengen en wel middels het ambitieuze plan om binnen tien jaar Denemarken te hebben ingehaald in hun leidende rol binnen Europa als het gaat om duurzaamheid.

In Duitsland worden dorpsgebonden projecten opgezet waarin iedereen meebesluit aangaande milieubewuste energie. Elke huishouden deelt ook mee in de opbrengsten hiervan. Hierdoor voelen mensen geen opgedrongen regelgeving, maar juist gezamenlijkheid in besluitvorming en opbrengsten.

Nu betaalt elk huishouden per jaar een bedrag van Eur 75,- die naar de grote energiereuzen gaat. Er lopen momenteel projecten waarbij alle huishoudens van een gemeenschap deze Eur 75,- kan besteden aan projecten in het dorp. Gemeenschappen komen hier nu bijeen om gezamenlijk te bepalen waarheen deze Eur 75,- zal gaan. Het ene dorp houdt hiervan een kleine school in hun woonplaats levensvatbaar, andere dorpen kiezen voor een speeltuin of een nieuw dorpshuis. Groningen Centraal! ondersteunt dit volledig. Samenwerking met Grunniger Power en Groninger Energie Koepel staat voorop!

Dus … geen gedwongen grote windmolenparken meer zoals bij Meeden, maar overleg en bewoners mee laten profiteren van de energieopbrengsten!

Verder zijn de overige mogelijkheden in Groningen eindeloos … Groningen is namelijk gezegend met veel water. Er is eb en vloed, stroming en golfslag. Ook daaruit kan veel natuurlijke energie gewonnen worden!

Ten opzichte van onze omliggende landen heeft Nederland een verouderd wagenpark. Dit is slecht voor het milieu waar het de uitstoot betreft. Groningen Centraal! zal dan ook het vervangen van het Groninger parkdeel versneld willen gaan doorvoeren. Dit door middel van het verlagen met de helft van de huidige BPM waardoor auto’s goedkoper in aanschaf worden.

Groningen Centraal! staat voor een Groninger samenleving waarin een schoon en mooi milieu voor haar inwoners mede centraal staat. De Groninger Energy Valley!