Economisch perspectief

  Monaco in Nederland?

Het gaat al heel lang niet goed met de Groningse economie. Door veel links-beleid is er in Groningen een situatie ontstaan waarin veel mensen wel een uitkering hebben, maar geen baan.

Het lijkt een mooie situatie dat veel mensen een uitkering ontvangen, maar is het in werkelijkheid niet. Zo kan iemand er gewoonweg niet mee rondkomen en dienen er vervelende procedures gevolgd te worden voor een extra subsidie of anders.

Veel mensen zitten hierdoor mede in een continue stroom van zorgen en piekeren. Mede hierdoor komen zij niet toe tot nuttige inzet elders. Oftewel zij kunnen hun eigen kracht niet volledig inzetten voor de Groningse maatschappij.

Voor veel mensen geldt dat het hebben van een uitkering leidt tot een gebrek aan eigenwaarde, door de bijbehorende regels wordt het levensgenot flink aangetast (er mag geen huis gekocht worden bijvoorbeeld met een uitkering), vernederende procedures moeten worden doorlopen om een uitkering te ontvangen en erbij werken mag veelal niet waardoor velen meer financiƫle armslag zouden hebben.

Groningen Centraal! ziet grote mogelijkheden om van Groningen binnen afzienbare tijd weer een dermate bloeiende economie te maken dat iedereen een goede baan kan hebben met bijbehorende inkomsten. Wij willen dit mede bereiken door de gasopbrengsten niet meer van ons te laten afnemen, maar deze zelf houden om de economie flink aan te jagen. Deels door deze opbrengsten – wij gaan nu nog uit van een half miljard Euro per jaar – vol in te zetten ter wederopbouw van de staat Groningen. Vanzelfsprekend met, voor zover mogelijk, alleen Groningse werknemers.

Verder zal er voor ondernemers een gunstig belastingklimaat geschapen worden met meer voordeel tot eigen bedrijfsinvesteringen, meer ruimte voor eigen beloning hierin en een makkelijker scheppingsklimaat voor nieuwe bedrijven. Deze zijn zeer welkom in Groningen! Ondernemers zullen weer gaan voelen dat hun actieve houding in onze maatschappij vol gewaardeerd wordt. Mede vanwege de werkgelegenheid die hierdoor ontstaat.
Zeker zal een groot deel van onze gasopbrengsten de eerste jaren vol de Groningse economie ingepompt worden ter stimulatie hiervan.

Met de invoering van een zogenaamde Onafhankelijk Basisinkomen (hierna: OBi) zal de ongelijkheid tussen Groningers verdwijnen. Middels dit OBi zullen mensen op een andere grondslag gaan meedoen in onze Groningse maatschappij. Er is simpelweg niet voor iedereen een baan en door dit OBi gaan wij ervan uit dat mensen vanzelf meer gemotiveerd raken een eigen aandeel in de maatschappij te leveren.

In het overgangshalfjaar zullen wij voorwaarden scheppen om toegelaten te worden als Groninger. Leven als God in Frankrijk trekt nu eenmaal veel mensen aan. We zullen publiekelijke protectionisme maatregelen gaan instellen om ons Groningers te beschermen. Dit naar Luxemburgs voorbeeld.