Herstelplan gasbevingen

  Waarom met Groningen Centraal de schade wél wordt aangepakt!

Veiligheid staat voorop, dus pas verder gaan met gaswinning wanneer de veiligheid gegarandeerd is!

Niet meer afhankelijk van de grillen en grollen van Den Haag die afhankelijk is van verkiezingskoorts en begrotingstekort, maar harde afspraken en garanties vanuit Groningen Centraal!

Van de gasopbrengsten besteden we ELK JAAR minimaal een half miljard voor de opbouw van Groningen. Op korte termijn dient dit door den haag betaald te worden, de schade is ook ten bate van den haag aangericht!

Ten eerste gaan en blijven wij in gesprek met gedupeerden van de aardbevingen.

Wij creëren crisisteams die direct na een beving in het getroffen gebied actief zullen worden. Zij zullen de schade samen met de bewoners vaststellen.

Bij schade treden wij in overleg met de gedupeerden. De melding zal pas als afgehandeld worden beschouwd als de gedupeerde Groninger tevreden is. Mocht de schade dermate groot zijn dat herstel niet mogelijk is dan wordt gekozen voor uitkopen of herbouw van een overeenkomstig, aardbevingsbestendig en duurzaam pand op eventueel dezelfde locatie. Als het voor de gedupeerde toch belangrijk is dat het huis hersteld wordt dan zal dat de voorkeur krijgen. Ook al zijn alle herstelkosten vele en vele malen groter dan opkoop van het bezit, de eigenaar is leidende. Hij heeft niet gekozen voor dit lijden!

Iedere gedupeerde zal één aanspreekpunt krijgen bij elke renovatie aan zijn huis tijdens deze herstel- of nieuwbouw. Een soort van bouwbegeleider. Dit, zodat hij zo veel mogelijk ontlast wordt en zo min mogelijk hinder ondervindt van de gevolgen van de bevingen.

In de Nederlandse rechtscultuur is immateriële vergoeding niet een gewoonte. Het maakt er dus amper deel vanuit wat de veelal zeer lage vergoedingen hierin verklaart. Wij vinden dat gedupeerden wel recht hebben op erkenning van het opgelopen leed. Veel Groningers die gedupeerd zijn door aardbevingen voelen zich hierin niet gezien. Wij willen dit aanpakken door elke gedupeerde een compensatie te geven in de vorm van een geldbedrag. Bijvoorbeeld 1% van de begrote schade.
Vanzelfsprekend wil Groningen Centraal! dat al deze schade wordt hersteld door, voor zover mogelijk, Groningers zelf hetgeen de werkgelegenheid ook ten goede zal komen en de economie een grote sprong voorwaarts zal geven.

Verder zullen wij een veel ruimer beleid toekennen aan het (her)bouwen van houten woningen. In Japan is dit heel gewoon om de aardbevingen aan te kunnen. Hout is vele malen beter bestand tegen aardschokken wegens de verende werking van het hout.