Eigen staat Groningen

  Een eigen staat Groningen kan dat?

JA! … en ook nog eens vrij makkelijk!

Alle provincies hebben ooit besloten zich te onderwerpen aan, wat wij nu nog maar even noemen, Nederland in ruil voor o.a. bescherming. Het is overduidelijk gebleken dat de staat Nederland hierin niet kan of wil voorzien voor Groningers. De regels van de democratie geven simpelweg aan dat als de helft van de Groningers + 1 de provincie Groningen weer in eigen handen wil hebben, dit de dag na het beslissend referendum een feit is.

Groningen Centraal wil dan ook exact een half jaar na de aankomende verkiezingen op 18 maart onder alle Groningers van 18 jaar en ouder een beslissend referendum houden met slechts één vraag en twee antwoordmogelijkheden:

Wilt U dat Groningen weer een eigen staat wordt? Antwoordmogelijkheden:   Ja   Nee

Als de meerderheid daarop ‘Ja’ aankruist is de dag erna de staat Groningen een feit!

Dit kan dus vanwege de regels van de democratie en het staat nergens verboden in de huidige wetgeving. Dit kan ook niet. Immers, dan zou Den Haag een dictatuur zijn.

Het half jaar is een overgangsperiode waarin wij bereid zijn om in gesprek te blijven met Den Haag.

Gaat Nederland Groningen dan ook binnenvallen met het leger?
Het gaat tenslotte om grote belangen.

Dergelijke beslissingen zouden alleen genomen worden in landen waarin men gekozen heeft voor de bestuursvorm van het dictatoriaat zoals onder Saddam Hoessein in Irak. Daarbij, één van de eerste wetten van de Sovjet-Unie luidde ’De Sovjet-Unie is één en ondeelbaar’ en we hoeven niet uiteen te zetten hoe de Sovjet-Unie uiteindelijk toch uit elkaar viel. Ofwel, wetgeving doet er niet toe. Wel wat het volk van een gebied wil en ja, dat heet democratie!

Aangezien heel Europa tot het tegenovergestelde heeft besloten, besturen middels de democratievorm, zou Nederland bij de beslissing tot binnenvallen van Groningen zich binnen Europa in één klap uitroepen tot een dictatorschap in dit Europa. Geen land binnen Europa zou dat toestaan …

Wat zijn de gevolgen na het uitroepen van de staat Groningen op 18 september?

Wij gaan dan zelf over alles in Groningen. Ook over wie het gas toekomt en de opbrengsten daarvan. Ofwel, er zal een parlement komen en verder alles wat er nu is in Nederland. Wij zullen een eigen bank gaan krijgen, een eigen politiecorps, een eigen beurs,

Groningen Centraal vindt dat wij de opbrengsten van het gas vanaf heden maar zelf moeten houden. Wat onze grote zwakte is, heel weinig inwoners waardoor wij niet een interessant gebied zijn voor het electoraat van ALLE landelijke partijen, is tegelijkertijd onze GROTE KRACHT! Alle miljarden verdelen in Groningen met een handje vol inwoners zal ons onnoemelijke rijkdom geven. Waarom moeten wij Groningers dan zo extreem meelijden in alle grote problematiek die er nu is in Nederland zo vraagt Groningen Centraal zich af?

Groningse jongeren kunnen dan weer vrij studeren zonder kosten van hoge college- en of boekengeld, we kunnen dan met gemak onze vertrouwde verzorgingsstaat weer in ere herstellen, binnen enkele jaren kan Groningen weer een bloeiende economie hebben met een baan voor iedere Groninger jong en oud, ouderen in verzorgingstehuizen hoeven zich geen enkele zorgen meer te maken over hun verblijf en de werkenden daar kunnen elke dag met een gerust hart naar hun werk gaan zonder zich zorgen te maken over het behoud van hun banen, et cetera.

Waarom dit allemaal opgeven terwijl wij het met gemak kunnen krijgen als we alle gasbaten zelf houden en het heft in eigen hand nemen?